TERMENI ȘI CONDIȚII

VLMS`S GYM este un centru de fitness, cu o echipă tânără cu un apetit mare pentru fitness și pentru un stil de viață sănătos, care promovează această ramură a vieții si care vrea sa dovedeasca că sala de sport nu este doar un loc cu fiare și greutăți.

Atunci când Termenii și Condițiile de față menționează „VLM`S GYM”„centrul”, „noi” sau „al nostru”, se referă la Societatea Linda Fitt S.R.L., cu sediul în Bulevardul Pacii, Bl.8, Ap. 96, Lupeni, Jud. Hunedoara, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/754/2020 și având Codul Unic Identificare 40083307.

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui site, care poate fi găsit la www.vlms.ro. Nu veţi folosi acest site web în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, atunci veți fi nevoit să încetaţi imediat utilizarea website-ului.

Citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile.

 1. Introducere
  Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului www.vlms.ro. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în Politica de Confidențialitate. Prin transmiterea oricăror date cu caracter personal pe site-ul nostru web, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de Confidențialitate.
  Site-ul nostru poate conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci comerciale, mărci de servicii și informații despre VLM`S GYM, domeniile sale de practică de sănătate și informații generale sub formă de documente (“Informații”).
  Conţinutul acestui site web nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.
 2. Înregistrarea unui cont pentru a deveni membru
  Definim „Membru” orice persoană care accesează și utilizează serviciile noastre. Orice persoană care dorește să devină membru trebuie să fi împlinit vârsta de 15 ani sau mai mult, iar copiii minori cu vârsta minima de 12 ani pot accesa centrul VLM`S GYM doar insotiti de un adult.
  Înregistrarea contului se realizează prin aplicatia GMA – GYM Management care se poate descarca pe telefon de pe Google play, App Store si AppGallery sau la receptie.
  Doar copiii minori cu vârsta peste 15 ani pot crea un cont pentru achiziționarea unui abonament.
 3. Accesul in sala

Accesul in sala se va face prin check-in, care consta in scanarea condului de bare din aplicatia GMA – GYM Management la scanerul de la receptie sau prin check-in de catre receptionerul salii.

 1. Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor

VLM`S GYM îşi rezervă dreptul de a:

  • modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că VLM`S GYM nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;
  • modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv, dar fără a se limita la, orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri), aşa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că VLM`S GYM nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;
  • modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul că VLM`S GYM nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.
 1. Linkuri către website-urile terţilor
  Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acestui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.
 2. Copyright
  Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra acestui website şi a materialelor publicate sau accesibile pe website aparţin VLM`S GYM sau licenţiatorilor săi. Website-ul, materialele publicate sau accesibile pe website, precum şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru accesarea şi utilizarea acestui website).
 3. Limitarea răspunderii
  Website-ul este distribuit pe baza „aşa cum este” şi „disponibil” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanţiile de calitate satisfăcătoare, fitness pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe.
  În limita impusă de lege, VLM`S GYM nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând, dar nelimitându-se la, pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.
  VLM`S GYM nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice alte elemente ce pot fi dăunătoare sau distructive.
  Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea VLM`S GYM pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei VLM`S GYM, a angajaţilor sau a agenţilor săi.
 4. Despăgubiri
  VLM`S GYM își rezervă dreptul de a fi despăgubit sau absolvit, împreună cu angajații și agenții săi, de orice răspundere sau taxă legală, stricăciune, pierdere, cost și orice altă cheltuială în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva VLM`S GYM, apărute în urma oricărei încălcări de către dvs. a Termenilor şi Condiţiilor sau a altor responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.
 5. Anulare
  În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor este declarată, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nulă, anulabilă, ilegală sau nonexecutabilă în vreun fel, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă, astfel încât să se conformeze intenţiilor VLM`S GYM sau ale dvs., fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din Termeni și Condiții, iar prevederile rămase își păstrează valabilitatea.
 6. Legi aplicabile şi dispute
  Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții , iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestor Termeni și Condiții este România.
 7. Titluri
  Titlurile sunt incluse în aceşti Termeni şi Condiƫii pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acestor Termeni şi Condiƫii.
 8. Înţelegerea completă
  Termenii și Condițiile împreună cu alte documente la care se face referire expres în Termeni și Condiții includ întreaga înţelegere dintre dvs. și VLM`S GYM în legătură cu utilizarea website-ului şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea Termenilor şi Condiţiilor. Prin acceptarea acestor Termenil şi Condiţii, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în aceşti Termeni şi Condiƫii şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în aceşti Termeni şi Condiƫii.
 9. Actualizări ale Termenilor și Condițiilor
  Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor acești Termeni și Condiții. În cazul în care modificăm Termenii și Condițiile, vom publica Termenii și Condițiile revizuite pe website și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care Termenii și Condițiile actualizate intră în vigoare, accesarea website-ului nostru va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termeni și Condiții actualizate.
  Prezenta versiune a Termenilor și Condițiilor a fost redactată în limba romana.
 10. Contact
  Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la: VLM`S GYM, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 46, Lupeni, Jud. Hunedoara România sau să completați formularul de contact pe care îl puteți găsi pe site-ul https://www.vlms.ro/contact/.
  Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

Ultima actualizare: 12.01.2021