REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE

Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al VLM`S GYM, precum şi reglementările, politicile sau procedurile, astfel cum acestea vor fi afișate pe site-ul www.vlms.ro .Toate astfel reguli, politici, proceduri, fac parte integranta din prezentul Regulament Intern de Functionare VLM`S GYM.

 1. Programul de funcţionare al VLM`S GYM este disponibil la recepție si pe pagina de internet www.vlms.ro precum si in Contul de Membru. VLM`S GYM îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al centrului precum şi orele de program ale cursurilor de sport organizate în cadrul centrelor de sănătate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepția centrului sau pe website-ul www.vlms.ro . Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al centrului. Membrii trebuie sa urmareasca programul de functionare a centrului VLM`S GYM si sa rezerve o clasa, potrivit Regulamentului de rezervări clase de group fitness.
 2. Membrul are obligatia sa aiba intodeauna cu el telefonul, pentru check-in, acces in locatia VLM`S GYM . Membrii care solicita accesul fara o poza de profil nu vor avea acces in locatia VLM`S GYM. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte un act de indentitate sau aplicatia GMA – GYM MANAGEMENT la recepţie, VLM`S GYM îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta salii. Încredinţarea de către Membru a Contului de Membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia in locatia VLM`S GYM in care Membrul are acces, atrage după sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute la Secţiunea III din Abonament.
 3. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către VLM`S GYM sub conducerea antrenorilor, se va face numai în limita locurilor disponibile. Membrilor le este interzis sa vina in locatia VLM`S GYM cu Antrenorii Personali. Membrii se pot antrena doar cu colaboratorii (Antrenori Personali) si personalul aprobat al VLM`S GYM. Membrii sau invitatii care nu participa la o clasa de fitness trebuie sa astepte in receptie/lobby.
 4. Şedinţa de evaluare cu un Antrenor Personal, precum și intrările pentru invitaţi, vor putea fi de folosite in locatia VLM`S GYM si in conformitate cu regulile de utilizare,  disponibile pe website-ul www.vlms.ro .
 5. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul centrului VLM`S GYM a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul VLM`S GYM. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile VLM`S GYM trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil la recepţia centrului VLM`S GYM sau sa faca o reclamatie conform art. 27 de mai jos.
 6. Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta centrului VLM`S GYM în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta centrului VLM`S GYM în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, servicii de antrenament personalizat de niciun fel. Antrenorii desemnaţi de VLM`S GYM sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar. De asemenea, în incinta centrului VLM`S GYM este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vănzarea de produse de orice fel, cu excepția vanzarilor in baza parteneriatelor încheiate cu VLM`S GYM.
 7. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta centrului VLM`S GYM. Accesul in cadrul centrului VLM`S GYM sub influenta alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substantelor ilegale sau unor altor asemenea substante sau consumul acestora in centrul VLM`S GYM,  precum si comercializarea/vanzarea acestora, este interzisa. Membrii ar trebui sa fie constienti de faptul ca utilizarea centrului VLM`S GYM sub influenta unor asemenea substante pot afecta capacitatea Membrului de a se antrena, de a desfasura activitati sportive sau de a folosi oricare dintre echipamentele centrului VLM`S GYM si pot avea consecinte deosebit de grave asupra sanatatii lor.
 8. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare, ale Termenelor si Conditiilor si si ale politicilor interne, regulilor si procedurilor, următoarele acţiuni sau omisiuni: incalcarea Regulamentului privind accesul copiilor, utilizarea abuziva a sistemului de rezervari si/sau a Regulamentului de rezervări clase de group fitness, incalcarea regulilor sau utilizarea frauduloasa a Regulilor privind Suspendarea Abonamentului, nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator AL VLM`S GYM care nu este Antrenor Personal, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrului VLM`S GYM a pliantelor / broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau personal al VLM`S GYM, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta centrului VLM`S GYM, fără acordul scris şi prealabil al VLM`S GYM, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament precum şi orice alte acţiuni si/sau omisiuni /incalcari care sunt calificate de către conducerea VLM`S GYM ca fiind încălcări ale Abonamentului/ alte altor reguli si proceduri.
 9. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 9. de mai sus, VLM`S GYM va avea dreptul: I) de a suspenda Abonamentul acestuia, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni, în funcţie de gravitatea respectivei încălcări; II) de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către VLM`S GYM cu titlul de daune prestabilite. III) de da rezilia abonamentul pe o perioada nedeterminata;
 10. Constituie de asemenea încălcări ale Termenilor si Conditiilor si ale politicilor, regulilor si regulamentelor VLM`S GYM urmatoarele: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a cardurilor de membru de către alte persoane decât cele autorizate de către VLM`S GYM, intrarea in VLM`S GYM sub influenta, vanzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, băuturi alcoolice, droguri, stimulente, sedative, substante halucinogene, sau alte substante ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de orice tip de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.
 11. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 11 de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta centrului de sănătate, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta VLM`S GYM. Totodată, VLM`S GYM îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către VLM`S GYM cu titlul de daune prestabilite.
 12. Membrii nu au acces în zonele din cadrul centrului VLM`S GYM care sunt destinate exclusiv personalului acestora.
 13. Pe perioada în care Membrul se află în interiorul centrului VLM`S GYM va primi o cheie de vestiar care va rămâne asupra sa pe toată durata șederii și care va  trebuii returnata la recepţie de către Membru, la momentul plecării sale din centrul VLM`S GYM. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite VLM`S GYM 15 Lei, cu titlu de taxă de înlocuire.
 14. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări. Membrilor le este interzis sa depoziteze peste noapte obiecte personale in vestiarele centrului VLM`S GYM. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare și vor păstra cheia in siguranta asupra lor. Membrii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în paza și custodia Membrului pe toată durata sederii in centrul VLM`S GYM. Toate vestiarele se vor goli dupa utilizare. VLM`S GYM isi rezerva dreptul de a goli vestiarele la sfarsitul fiecarei zile lucratoare. Bunurile personale sau orice alte bunuri gasite in vestiare, vor fi pastrate intr-o punga de plastic sigilata, intr-un spatiu de depozitare. Nicio clauză din prezentul Regulament Intern de Functionare si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus VLM`S GYM nu va fi interpretată ca o obligație a VLM`S GYM de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care VLM`S GYM este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta centrului VLM`S GYM.
 15. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri / invitaţii acestora / copii acestora/  în sălile de antrenament cat si antrenamentul fara tricou lung/scurt si pantaloni lungi/scurti.
 16. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament). Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu pantofi de strad, acestia fiind obligati sa vina cu o pereche de schimb.
 17. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al VLM`S GYM sau al unui alt Membru / unui partener de antrenament. La încheierea fiecărei şedinţe de antrenament, Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul incintei VLM`S GYM
 18. Este interzisă intrarea Membrilor / a invitaţilor acestora in centrul VLM`S GYM cu produse alimentare in caserole / sau alte recipiente ori cu pahare sau sa isi prepare mancare in centrul VLM`S GYM.
 19. Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta centrului VLM`S GYM, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al VLM`S GYM.
 20. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea / posesia de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electrosocuri), în incinta centrului VLM`S GYM.
 21. Membrii au obligatia de a se asigura ca, copiii acestora sa aiba acces in centrul VLM`S GYM in conformitate cu Regulamentul privind accesul copiilor.
 22. VLM`S GYM nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul centrului VLM`S GYM.
 23. Membrii trebuie să utilizeze cu buna-credinta toate beneficiile acordate de catre VLM`S GYM in plus la abonamentul achizitionat si potrivit scopului final pentru care acestea au fost acordate, astfel cum aceste reguli vor fi comunicate din cand in cand Membrilor, prin afisare pe website-ul www.vlms.ro si/sau prin afisarea acestora in diverse zone din incinta centrului (receptie, sali de antrenament, sali de aerobic/ fitness de grup si vestiare, etc). Incalcarea acestor reguli de utilizare a beneficiilor poate fi sanctionata cu anularea acestor beneficii in baza unei notificari emise de VLM`S GYM in acest sens si aplicarea art. 10 de mai sus.
 24. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Contractului/Abonamentului, VLM`S GYM își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in centrul VLM`S GYM precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, VLM`S GYM va comunica Membrului situațiile de care VLM`S GYM are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de VLM`S GYM conform Contractului, inclusiv dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de VLM`S GYM sau de partenerii săi.
 25. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția centrului VLM`S GYM în cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea /denumirea, în cazul persoanei juridice; calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare: domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice; descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul VLM`S GYM va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării acestora în VLM`S GYM. VLM`S GYM îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. VLM’S nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.

 

Ultima actualizare: 12.01.2021