Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Procesăm datele tale exclusiv pentru livrarea, îmbunătățirea și garantarea serviciilor și produselor pe care le oferim. Toate datele sunt stocate într-un mediu securizat, sunt strict confidențiale și nu vor fi transmise către terți. Aceasta este Politica politica privind acordul dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor personale pentru furnizarea serviciilor oferite de VLM’S GYM, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

UTILIZĂM DATELE PE CARE LE COLECTĂM PENTRU:

 • Furnizarea și administrarea serviciilor, inclusiv pentru a afișa conținut personalizat și pentru a facilita comunicarea cu alți utilizatori;
 • Facilitarea funcționării tehnice a serviciilor, inclusiv rezolvarea și soluționarea problemelor, asigurarea serviciilor și prevenirea fraudei și abuzurilor;
 • Procesarea înscrierilor și a comenzilor pentru servicii și produse etc. dar și comunicarea cu dvs. pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări.
 • Trimiterea mesajelor și informațiilor administrative, notificări despre modificările aduse serviciilor noastre și actualizări ale acordurilor noastre;
 • Trimiterea informațiilor și a mesajelor cu privire la procesul serviciilor, beneficii, servicii noi, funcții noi, promoții, mesaje informative și alte servicii sau produse disponibile (mesaje de la care vă puteți dezabona în orice moment);
 • Solicitarea de feedback și înțelegerea nevoilor dvs. cu ajutorul furnizorilor de servicii de analiză;
 • Identificarea utilizatorilor unici;
 • Îmbunătățirea serviciilor noastre și dezvoltarea de noi servicii și funcții;
 • Analiza tendințelor și a traficului pe site-uri sau promovarea serviciilor noastre pe site-uri, rețele sociale și aplicații; 

Legea Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, “General Data Protection Regulation” (denumit în continuare “GDPR”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar începe să-și producă efectele de la 25 Mai 2018.
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează unul dintre site-urile SC LINDA FITT SRL (denumit în continuare “VLM’S GYM”), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “DPP”, pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).
DPP explică practicile VLM’S GYM, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul aplicațiilor VLM’S GYM.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de VLM’S GYM se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care VLM’S GYM operează.
Prin DPP,  VLM’S GYM  dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-urilor sunt informați prin intermediul DPP și cu privire la drepturile de care beneficiază. 

CINE SUNTEM?

Suntem SC LINDA FITT SRL, înregistrată în Registrul Comerțului cu Numărul J20/754/2020 , și Cod Unic de Identificare fiscală 40083307. Reprezentată legal de către BOTOI RALUCA ELEONORA, în calitate de administrator. SC LINDA FITT SRL mai este cunoscută și sub denumirile comerciale VLM’S GYMColectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră de către entitatea juridică mai sus menționată.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale”  înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic).
Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa, numele și prenumele, codul numeric personal, sexul, data și locul nașterii, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesionala, situație familială, obișnuinte/preferințe/comportament/interese, imagine, voce, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară.
Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookies. 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 • În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
 • În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente. Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat comunicărilor primite sau printr-o solicitare scrisă adresată contact@vlms.ro

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

VLM’S GYM se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4. Corecte și actualizate;
5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile. 

CE TIP DE DATE PERSONALE COLECTĂM

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la dvs. care ne permite să vă identificăm, cum ar fi numele dvs., datele de contact, numărul de referință al rezervării, detaliile de plată și informațiile despre accesul dvs. pe site-urile noastre.
Putem colecta date personale de la dvs. atunci când rezervați serviciile pentru un eveniment sau comandați un produs (direct sau indirect prin intermediul partenerilor noștri de încredere), când creați un cont, când utilizați site-urile web și/sau aplicație și alte site-uri accesibile prin intermediul site-ului web și/sau aplicației, când participați la un sondaj sau concurs sau când ne contactați.
Mai exact, putem colecta următoarele categorii de informații:

 1. Numele, data nașterii, sexul, numărul cărții de identitate sau codul numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, localitatea, identitatea vizuală 
 2. Istoricul serviciilor sau produselor, inclusiv informații referitoare la serviciile/produsele de care ați mai beneficiat sau pe care le-ați rezervat anterior și informațiile pe care le-ați furnizat legate de preferințele de achiziție;
 3. Informații despre utilizarea de către dvs. a site-urilor și/sau a aplicațiilor noastre;
 4. Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri telefonice sau mesajele dvs. Trimise prin rețelele de socializare;
 5. Locația, inclusiv locația geografică în timp real a computerului sau a dispozitivului dvs. prin GPS și adresa dvs. IP, împreună cu locațiile Wi-Fi hotspot și gsm, dacă utilizați funcții bazate pe locație și activați Serviciile de localizare setări pe dispozitiv și pe computer.

Utilizăm toate datele în scopul încheierii și executării contractelor de prestări servicii, a îndeplinirii obligaților
legale, fiscale, administrative sau contabile, a desfășurării activității de fotografiere sau filmare, precum și în
scopul informării ulterioare în legătură cu produsele sau serviciile companiei

*Detaliile personale despre sănătatea fizică sau psihică sunt considerate date personale „sensibile” în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Vom procesa astfel de date numai dacă v-ați dat consimțământul explicit sau este necesar (de exemplu, dacă solicitați asistență specială) sau ați făcut public aceste date în mod deliberat. 

CE DATE NU STOCĂM NICIODATĂ

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Beneficiarului /Cumparătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către VLM’S GYM, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
3D Secure înseamna o nouă abordare globală a autentificarii cumpărătorilor și vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuarii plații pe o pagină securizată, unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2). 

PENTRU CE FOLOSIM DATELE DVS. PERSONALE, DE CE ȘI PENTRU CÂT TIMP

Datele dvs. pot fi utilizate în următoarele scopuri:

 1. Pentru furnizarea/prestarea serviciilor pe care le solicitați: folosim informațiile pe care ni le furnizați pentru a efectua/presta serviciile pe care le-ați solicitat în legătură cu evenimentul dvs., inclusiv modificările solicitate legate de eveniment;
 2. Pentru a vă contacta, a discuta sau stabili toate detaliile legate de serviciile pentru care ne-ați contractat sau de care urmează să beneficiați. Informațiile nu au scop comercial și nu vă puteți dezabona de la ele;
 3. Folosim informațiile dvs. de plată în scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase;
 4. În scopuri administrative sau juridice: folosim datele dvs. pentru analiză statistică și de marketing, testarea sistemelor, studii privind satisfacția clienților, întreținere și dezvoltare, sau pentru a rezolva o dispută sau o revendicare. Rețineți că este posibil să realizăm profilarea datelor, pe baza datelor pe care le colectăm de la dvs., în scopuri de analiză statistică și de marketing. Orice activitate de profilare va fi efectuată numai cu consimțământul dvs. prealabil și depunând toate eforturile pentru a vă asigura că toate datele pe care se bazează sunt corecte. Prin furnizarea oricăror date personale sunteți de acord în mod explicit că putem să-l folosim, pentru a realiza activități de profilare în conformitate cu această Politică de confidențialitate;
 5. Securitate, sănătate, administrație, prevenirea/detectarea infracțiunilor: este posibil să transmitem informațiile dvs. autorităților guvernamentale sau organelor de aplicare a legii pentru a respecta cerințele legale;
 6. Pentru comunicări: folosim datele dvs. pentru a gestiona relația noastră cu dvs. ca și client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența dvs. cu noi; 
 7. Pentru a furniza servicii personalizate: folosim datele dvs. pentru a furniza informații care credem că vă interesează înainte, în timpul și după participarea prestarea serviciilor pe care vi le oferim și totodată pentru a personaliza serviciile noastre.
 8. Marketing: din când în când, vă vom contacta cu informații despre serviciile sau produsele noastre prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, veți avea opțiunea de a vă abona sau dezabona de la astfel de comunicări, indicând acest lucru în etapa de rezervare. De asemenea, la orice comunicare online din partea noastră sau a partenerilor noștri de încredere, veți avea ocazia să indicați că nu mai doriți să primiți materialele noastre de marketing direct. Vom procesa datele dvs. personale numai în cazul în care avem o bază legală pentru a face acest lucru. Baza legală va depinde de motivele pentru care am colectat și pentru care trebuie să folosim datele dvs. personale.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

VLMS poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului, pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când rezervați / achiziționați servicii sau produsele noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale și până la finalizarea contractului;
 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;
 4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login în contul dumneavoastră);
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre), definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră. 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

VLM’S GYM a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama VLM’S GYM sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici. 

SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE

Respectăm proceduri stricte de securitate în stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și pentru a le proteja împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Datele pe care ni le furnizați sunt protejate cu ajutorul tehnologiei SSL (Secure Socket Layer). SSL este metoda standard în industrie de criptare a informațiilor personale și a datelor, pentru ca acestea să fie transferate în siguranță prin internet.
Toate detaliile de înscriere sunt transmise printr-o conexiune de tip SSL cu ajutorul infrastructurii de rețea dedicate (Multiprotocol Label Switching-MPLS) și sunt stocate în conformitate cu Standardele privind Securitatea Datelor.
Este posibil ca noi să dezvăluim informațiile dvs. unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite în această Politică de confidențialitate. Solicităm tuturor părților terțe să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate, pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația irlandeză și UE privind normele de protecție a datelor. 

PROCESAREA FORMULARELOR DE CONTACT SAU ÎNSCRIERE

VLM’S GYM va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-urilor VLM’S GYM, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a VLM’S GYM
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea contact / solicită ofertă sau abonare la newsletter, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a transmite datele dumneavoastră, partenerilor cu care VLM’S GYM colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai VLM’S GYM.
Cu toate acestea, VLM’S GYM a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră, de către entitățile menționate anterior.
VLM’S GYM se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri. 

PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PARTENERIAT

O parte dintre datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului VLM’S GYM vor putea fi transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru de a proceda în acest mod.

Site-ul VLM’S GYM (www.vlms.ro) poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale cele prezentate aici.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, VLM’S GYM nu îşi poate asuma responsabilitatea cu privire la informațiile colectate de aceste terțe părți. 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea Regulamentului mai sus amintit, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de VLM’S GYM ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană, cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări. 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul VLMS folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta mai jos Politica noastră de Cookie și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies. 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care VLM’S GYM le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete prin e-mail la contact@vlms.ro
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice. 
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
 • Exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică VLM’S GYM) să verifice corectitudinea Datelor;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • operatorul (de exemplu, VLM’S GYM) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz VLM’S GYM), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (VLM’S GYM) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim. 
 3. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de VLM’S GYM .
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem. 
 6. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului.

Îţi poţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uşor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrie la adresa de e-mail: contact@vlms.ro .

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:                                       

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre. Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile. 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.vlms.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea LINDA FITT SRL. VLM’S GYM nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. VLM’S GYM nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri. 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului VLM’S GYM. Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați DPP revizuit înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-urile VLM’S GYM dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.
Termenii DPP se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă. 

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la contact@vlms.ro